Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Marina Turmo


As I Go On, Something New Unfolds

This project started out with a longing for a space to unlearn and rethink.

One of my main references was the famous North American writer Henry David Thoreau, who lived in the woods for over two years as an experiment on simple living and as a resistance to the society he was born in. However, I came from a very classical fine art educational background, and the clash with the power of visual communication quickly turned around my ideas on the project. I felt eager to address this mind-shift process in a graphic short story. The result is an exploration of why the hero-myth narratives that shape our history are created, as well as an attempt to unfold the power of storytelling.

As I Go On, Something New Unfolds

Det här projektet började med en längtan efter ett rum för glömska och omvärdering.

En av mina främsta referenser är den berömda nordamerikanska författaren Henry David Thoreau som bodde i skogen i mer än två år som ett experiment i att leva enkelt, och som reaktion mot samhället han fötts i. Men jag har min bakgrund i en väldigt klassisk konstutbildning och krocken med styrkan i visuell kommunikation gjorde att jag snart fick omvärdera mina idéer med projektet. Jag ville undersöka denna mentala svängning i en serienovell. Resultatet är en utforskning av varför hjältemytsnarrativen som formar vår historia uppstår, och en undersökning av styrkan i historieberättande.


Master / Visual Communication