Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Dinnis van Dijken

Another Flow of the River (installation overview) 2016


No.1-No.2 (2016)


No.3-No4 (detail shot) 2016


Photogram No.3 (2016)


No.1-No2 pinhole photograph (2016)


Another Flow of the River

To talk about the subject of time within painting, we need to reinvestigate what the surface of painting constitutes of. With the inclusion of photography in painting, we can cast a light on a world of change, labour, intentionality and containment that are present within these otherwise still and contained surfaces. The opposing mediums lets each of the other surfaces resonate with one another and expose the oscillating world between them.

Another Flow of the River

För att tala om tid i målning måste vi först göra en ny undersökning av vad målningens yta består av. När fotografi inkluderas i målningen kan vi belysa en hel värld av förändring, arbete, avsiktlighet och inneslutning som existerar inom dessa i övrigt stilla och avgränsade ytor. De motsatta medierna tillåter var och en av ytorna att genljuda i den andra och avslöjar den värld av svängningar som ligger mellan dem.


Master / Fine Art