Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Alva Willemark
BODY-RELATED SERVICES

” Each time, I asked whether it was possible to describe it, if there were words, a means to represent the sensual desire. Or was the touch unable to be captured through language, since it was a total devotion.

Interplay. Between observation and visualization.
An image that lay between, fabric folded, light folded. Together they became a shadow, a silhouette; a representation of the body, or, of the hands. Movements or language.

It was about the left hand. The one not shaking the other hand. The one that lay on stomachs, on foreheads, between breasts. The hand that felt the fever. The hand that dried away the tears and gave out kisses. It was the hand that swore, and that promised. A person whose face does not exist.
It is difficult to say no to an adult.

One evening I imagined that my years had disappeared through that opening, like liquid in a drop. I lay in the arms of someone who was not there.

Remained lying there, like two stones. Weight, in what is breathing. Fear of life, fear of existence, fear of belonging to this world.

Soon after,
I asked somebody in the kitchen to pass me a glass I lay my hand on their shoulder, I lay my whole hand on their shoulder, I felt my whole hand on the shoulder, I felt the shoulder in my hand. ”
Body-related services is an ongoing investigation of affective body-related labor. In this exhibition Willemark shows two works from a series of so far ten.

KROPPSNÄRA TJÄNSTER

”Varje gång frågade jag om det var möjligt att skildra det, om det fanns ord, en återgivning av vällusten, eller om beröringen inte gick att fånga med språket eftersom det var en total hängivelse.

Samspelet. observation och synliggörande

En bild som la sig emellan, tyg som la sig, ljus som la sig. Tillsammans blev det en skugga, en siluett, en representation av kroppen, eller händerna. Rörelserna eller språket.

Det var en fråga om vänster hand. Den som inte skakade den andra handen. Den som la sig på magen, pannan, mellan brösten. Handen som kände av febern. Handen som torkade tårarna och fördelade kyssarna. Det var handen som svor, och som lovade. En person vars ansikte inte existerar.

Det är svårt att säga nej till en vuxen.

En kväll fick jag för mig att mina år hade försvunnit genom den där öppningen, som vätskan i ett dropp. Jag la mig i famnen på någon som inte fanns.

Låg kvar, som två stenar. tyngden, i det som andas. rädslan för livet, rädslan för tillvaron, rädslan för att tillhöra världen.

Strax efter

jag frågade en i köket om ett glas jag la min hand på dens axel, jag la hela min hand på dens axel, jag kände hela min hand mot axeln, jag kände axeln i min hand. “

Kroppsnära tjänster är ett utforskande av affektivt kroppsrelaterat arbete. I utställningen visar Willemark två verk ur en serie av hittills tio.


Master / Fine Art