Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Joran Stamatakakos
Australia, b. 1982
0046 078978 0097

Remain (olämplig placering)

A two-part installation project using adhocism, appropriation and the dilettante as a road to exploring personal and mental territories.

Remain (olämplig placering)

En installation i två delar som använder adhocism, appropriering och dilettanten som ett sätt att utforska personliga och mentala territorier.


Master / Fine Art