Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Callum Harper

can i get away with this?


I usually take a shot before a date but this time I forgot!


can i get away with this?


Is helsinking beers w/ queers QT or what!?


http://ileftmyjoy@home.com

http://ileftmyjoy@home.com is an exploration piece about displacement, queer culture and societal attitudes and values. Created as a comparative performance between Melbourne’s and Stockholm’s views and legislation toward LGBT citizens and the overall community, the textual components’ amalgamation into an emotive explosion of internalised thoughts and externalised experiences offers a humourist approach to how Harper navigates through his personal timeline. Combining notions of online dating, national identification and queer culture, the work critiques views on international equality laws.

Harper has been working in Stockholm to compare LGBT legislation, societal attitudes and queer culture within Scandinavian and Baltic nations. In his video artwork “:can i get away with this?” Harper has created a dialogue between the research undertaken and the experiences of visiting various cities in these regions, to create an eclectic sensory explosion of opinions. Through characterisations and editing, Harper intends to show that citizens internationally are all striving for one thing: acceptance.

http://ileftmyjoy@home.com

http://ileftmyjoy@home.com är ett undersökande verk om förskjutning, queerkultur och sociala attityder och värderingar. I en jämförande föreställning om Stockholm och Melbournes respektive syn på och lagstiftning gällande HBTQ-medborgare och samhället i övrigt smälter de textuella komponenterna samman till en känslomässig explosion av internaliserade tankar och externaliserade erfarenheter och ger en humoristisk inblick i hur Harper navigerar genom sin egen tidslinje. Genom att kombinera begreppen nätdejting, nationell identitet och queerkultur ger verket en kritik av olika syner på internationella jämställdhetslagar.

Harper har arbetat i Stockholm för att jämföra HBTQ-lagstiftning, samhällsattityder och queerkultur i skandinaviska och baltiska länder. I hans videoverk ”:can i get away with this?” har Harper skapat en dialog mellan sin forskning och sina erfarenheter från besök i olika städer i de här regionerna som resulterat i en eklektisk sensorisk åsiktsexplosion. Genom karaktärisering och redigering vill Harper visa att medborgare världen runt alla strävar efter samma sak: att bli accepterade.


Master / Fine Art