Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Alexander Höglund
Terminal Green

(Video Loop) 35 min
We escape reality to explore the possibility of a different kind of world, inhabited by a virtual kind of being, golden deities and a lonesome man in a cowboy hat…

Music composition by Anton Ingvarsson, words and voice Alexandra Karpilovski. Technical assistance by Sven Lind.

I practice in a variety of media ranging from virtual experience and sculpture to curating and public intervention.

Terminal Green

(Video Loop) 35 min
Vi flyr verkligheten för att undersöka möjligheten till en annan typ av världen, en värld som bebos av en slags virtuell varelse, gyllene gudar och en ensam man i en cowboyhatt…

Musik av Anton Ingvarsson, ord och röst Alexandra Karpilovski. Tekniskt stöd av Sven Lind.

Jag arbetar i varierande medier från virtuella upplevelser och skulptur till curating och offentlig intervention.


Master / Fine Art