Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Kamen Zlatev
Bulgaria, b. 1988
+46735886939


A Parcelled Biome

An enclosed investigation into urban forestation in the setting of a domestic environment, A Parcelled Biome uses personal space contra global as a method of investigation through ideals of sustainable architecture in an anthropocentric period. By situating critical reflection with a set of formulated approaches, the project incorporates a body of sociological research in the context of domestic functionalities and leisure activities.

A Parcelled Biome

A Parcelled Biome är en avgränsad undersökning av urban skogsodling i hemmamiljö vars undersökningsmetod utnyttjar det personliga rummet i kontrast till det globala genom hållbara arkitekturideal i en antropocentrisk era. Genom att kritiskt reflektera med hjälp av en uppsättning avgränsade förhållningssätt införlivar projektet en sociologisk forskning i ett hushållsfunktions- och fritidsaktivitetsperspektiv.


Master / Fine Art