Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Tessa Van Thielen


From object towards island

‘I want to introduce myself to you as a storyteller.’

An expedition brings you towards the jungle and clues are handed out about an elsewhere. The intertwining of gossip and truth and the pointlessness of it all aspire to create an atmosphere in which dream and criticality collide. Tracks are followed and geographical hierarchies are questioned. Let us travel together and hereby not travel at all; an armchair exploration is created as an alternative for the actual act of intrusion, for we only want to cultivate this piece of land with our imagination.

Throughout the work a rhythm flows, in the format of a repetitive text. An island speaks to your imagination, as does a man choosing jungle over power. In the end, it is all about misplacement, isn’t it? Clues are handed to you, but the tension remains.

Från objekt till ö

Jag vill presentera mig för dig som en berättare.

En expedition tar dig till djungeln och det finns ledtrådar om ett annanstans. Sammanflätningen av skvaller och sanning och alltings meningslöshet strävar efter att skapa en atmosfär där dröm och avgörande stöter samman. Spår följs och geografiska hierarkier ifrågasätts. Låt oss åka på en resa tillsammans utan att resa alls: en tankeexpedition som alternativ till det faktiska intrånget då vi bara önskar kultivera det här området med vår fantasi.

Genom hela verket flyter det en rytm i form av en repetitiv text. En ö tilltalar din fantasi, så även en man som väljer djungeln framför makt. I slutändan handlar det trots allt bara om felplacering, eller hur? Du får ledtrådar, men spänningen förblir.


Master / Fine Art