Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

BachelorAbout Industrial Design

The degree project is the final course of the three-year programme for students of the Bachelor’s programme in Industrial Design. The students explore their field through their work, meet stakeholders and conduct interviews and workshops, and test ideas in physical prototypes in various contexts – all with great curiosity and with a reflective approach to their practice. The projects are ambitious and highly topical. One condition which makes their work both challenging and inspiring is that the students do not know what the final design of their proposal will be when they start.

This year, the students of the Bachelor’s programme in Industrial Design have explored several different subjects which concern our present and future. One student has specialised in power structures which gender norms have given rise to in healthcare and another wishes to negotiate new norms within the design industry. Another subject that was highlighted is stress. By developing different tools, conditions for a less stressful everyday life have been investigated. One student has developed workshops in co-creation and another has investigated how we can better utilise the waste products created by elk hunting. Two have chosen to work with new technology for the near future. Other questions which have been posed are how the Swedish furniture industry can survive, how the industry can see a resurgence of craftsmanship and how an innovative sandwich material for the construction industry can be used in a new context.

The industrial design students’ Degree Exhibition 2017 comprises a very interesting and topical collection of works and ideas with titles such as Älg (Elk), Break, Agreements of Another Normative, Maktstrukturer inom gynekologin (Power Structures in Gynecology), Digital Touch, YOY – Emotional Barometer, Handicraft and Industry, Samskapande (Co-creation), Made in Sweden, Music in Motion, and Concrete Canvas.

As teachers, we are proud of how our students use their creativity and curiosity to explore, cooperate and experiment to create proposals relevant in many different contexts. You are warmly welcomed to the Konstfack Degree Exhibition 2017 and to meet the students and share in their work.

Jonas Ahnmé
Magnus Lindfors
Senior Lecturers in Industrial Design

Examensarbetet är den avslutande kursen i den treåriga utbildningen för kandidater i Industridesign. Studenterna arbetar undersökande, möter intressenter och genomför intervjuer och workshops, provar idéer i fysiska prototyper i olika sammanhang – med stor nyfiket och i en reflekterande praktik. Projekten är ambitiösa och högaktuella. En förutsättning som gör deras arbeten både utmanande och inspirerande är att studenterna inte vet vad resultatet – det gestaltade förslaget – ska bli när de börjar sina arbeten.

Kandidaterna i industridesign har i år utforskat flera olika ämnen som berör vår samtid och framtid. En student har inriktat sig på maktstrukturer som normer kring genus givit upphov till i sjukvården och en annan vill förhandla om nya normer inom designbranschen. Ett annat ämne som belysts är stress. Genom att utveckla olika redskap har förutsättningar för en mindre stressfylld vardag undersökts. En student har utvecklat workshops i samskapande och en annan har undersökt hur vi bättre kan ta tillvara de restprodukter som uppstår vid älgjakt. Två har valt att arbeta med ny teknologi för en nära framtid. Andra frågor som har ställs är hur svensk möbelindustri kan fortleva, hur industrin kan få tillbaka hantverket och hur ett innovativt sandwich-material för byggindustrin kan användas i en ny kontext.

Industridesign-kandidaternas vårutställning 2017 består av en mycket intressant och aktuell samling gestaltade förslag och idéer med titlar som Älg, Paus, Agreements of another normative, Maktstrukturer inom gynekologin, Digital beröring, YOY – Känslobarometern, Hantverk i industrin, Samskapande, Made in Sweden, Music in Motion, och Concrete canvas.

Vi lärare är stolta över hur våra studenter med kreativitet och nyfikenhet utforskar, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta i många olika sammanhang. Varmt välkommen att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2017.

Jonas Ahnmé
Magnus Lindfors
Lektorer i industridesign