Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Hakan Alkacir
Sweden, b. 1978
+46(0)762503422

Music in motion - Sound, music and activity

We live in a time where stress and work are part of most people’s everyday lives.

At the same time, many have realised the importance of physical activity and take advantage of their free time to get a break from the everyday and pave the way for their well-being.

A large proportion of these individuals listen to sounds and music during their activities.

I have chosen to work with music and activity, looking at how I, as an industrial designer with a human focus, can develop a product that contributes to the well-being of the individual.

The project is to develop a set of sports headphones in collaboration with the Swedish company Urbanista.

Musik i rörelse - Ljud, musik och aktivitet

Vi lever i en tid där stress och arbete tillhör vardagen för många människor.

Samtidigt är det många som har insett vikten av fysisk aktivitet och utnyttjar fritiden till att få ett avbrott från denna vardag och bana väg för välmående.

En stor del av dessa individer lyssnar på ljud och musik under sina aktiviteter.

Jag har valt att arbeta med musik och aktivitet samt hur jag som industridesigner med människan i fokus kan ta fram en produkt som bidrar till individens välmående.

Projektet går ut på att ta fram ett par sporthörlurar genom samarbete med det svenska företaget Urbanista.


Bachelor / Industrial Design