Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Johan AnsanderBreak

For my degree project, I’m looking at how we take a break at work. What is it that we need to take a break from? What are we doing when we take a break? I have chosen to look at different aspects of the break, which I think are interesting. One important thing is to feel the presence in one’s leisure; to be actually relaxed when you are off-duty and not to think about future challenges waiting around the corner. How do you shield yourself from the environment and do something that contrasts with those activities that you have been engaged in before the break? The brain is a muscle that also gets tired. I want to create an environment that gives the brain the recovery it needs.

Practising to feel present is a decision that must come from within. I, as a designer, can’t force people to feel present. However, I can, through objects, provide tools that encourage or in an way give the possibility of feeling present.

Paus

I mitt projekt undersöker jag hur vi tar paus på en arbetsplats. Vad är det vi behöver ta paus ifrån? Vad är det vi gör när vi tar paus? Jag har valt att titta närmare på olika aspekter i själva pausen som jag tycker är intressanta. En viktig sak är att känna närvaro när man är ledig. Att faktiskt vara ledig när man är ledig och att inte tänka på kommande utmaningar som väntar runt hörnet. Hur avskärmar man sig från omgivningen och gör något som kontrasterar mot de aktiviteter som man har ägnat sig åt innan pausen. Hjärnan är en muskel som också den blir uttröttad, jag vill skapa en miljö som på något sätt ger hjärnan den återhämtning den behöver.

Att öva på att känna närvaro är ett beslut som måste komma inifrån. Det är alltså ingenting jag som designer kan tvinga på någon, men däremot kan jag genom objekt ge verktyg som uppmuntrar eller på något sätt ger möjlighet till närvaro.


Bachelor / Industrial Design