Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Erika Geiger Ohlin
Sweden, b. 1984
+46762123561

designing an artefact


designing an artefact


making a persona


an outcome of the workshop


Agreement of other Normatives

Why do product designers design as they do?
What are the unspoken agreements of how products should be designed?
How do these agreements relate to gender norms?
Agreement of other Normatives is a board game for designers that lets them design silly. It provides starting points which leads the design to appear misplaced or inappropriate in its context. By putting such conditions in the hands of designers, I hope to generate reflection. It is said that design is an iterative process, but it is also an intuitive process which iteratively recreates norms and positions in society. Can my game offer a different normative agreement?

Agreement of other Normatives

Varför formger produktdesigners så som de gör?
Vad finns det för outtalade överenskommelser om hur produkter bör gestaltas?
Hur relaterar dessa överenskommelser till genusnormer?
Agreement of other Normatives är ett spel för designers som låter dem formge tokigt. Det ger förutsättningar till formspråk som framstår opassande eller felplacerat i sin kontext. Genom att sätta dessa förutsättningar i händerna på designers hoppas jag generera reflektion. Det sägs att design är en iterativ process, men det är också en intuitiv process som iterativt återskapar normer och positioner i samhället. Kan mitt spel erbjuda en annan normativ överenskommelse?


Bachelor / Industrial Design