Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

André Miller
Sweden, b. 1987
+46 706 57 24 20

Digital Touch

When we discover new things, we use our eyes to understand what it is that we are seeing. With only our eyes, we can conclude that something is liquid, soft, warm or cold. But we can’t explore the world using only our eyes. To fully understand, we need touch.
Virtual reality gives us new possibilities and opportunities when it comes to creating and exploring. But what is exploring without touch?
My project is about discovering new ways of achieving the ability to touch and interact with digital objects in a virtual world. By using ultrasound, I want to create a sense of touch that gives the user a closer feeling to the digital world, where we can not only interact with objects, but where we are also able to feel and touch them.

Digital Beröring

När vi upplever nya saker använder vi ögonen för att förstå vad det är vi ser.
Enbart genom syn kan vi avgöra om något är flytande, mjukt, varmt eller kallt.
Men vi kan inte uppleva världen genom enbart synen. För att få full förståelse måste vi vidröra det vi ser.
Virtuell verklighet öppnar upp dörrar för nya möjligheter när det gäller att skapa och uppleva. Men vad är en upplevelse när vi inte kan vidröra det vi ser?
Mitt projekt handlar om att utforska möjligheten till att vidröra och interagera med digitala objekt i en virtuell värld. Med hjälp av ultraljud vill jag skapa en känsla av beröring som ger användaren en närmare känsla till en digital värld där vi inte bara kan interagera med föremål, utan även kunna känna att vi vidrör dem.


Bachelor / Industrial Design