Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Frida NybergYOY - The barometer of emotions

Experiencing stress is a part of life. It is the brain’s way to save us humans from acute danger. To handle stress, we must learn methods. There is no quick-fix. One of the most important methods we have is the need to talk.

YOY is a tool to use at home, that invites reflection and conversations on our feelings and moods. By reflecting on our day, we can use YOY to show others how and what we feel. This gives us opportunities to pay attention to each other and maybe give a hug to a person who needs it.

To talk about our feelings and moods together creates a sense of unity and safety. We humans are strengthened mentally by speaking to someone we trust. Also, listening to others and sharing experiences strengthens the feeling of “we have each other”.

YOY - Känslobarometern

Att uppleva stress är en del av livet. Det är hjärnans sätt att rädda oss människor från akuta faror. För att hantera stressen måste vi lära oss metoder, det finns inga quick fix. En av de viktigaste metoderna vi har är behovet av att prata.

YOY är ett verktyg i hemmet som öppnar upp för reflektion och samtal om våra känslor och mående. Genom att reflektera över vår dag kan vi med YOY visa för andra hur vi mår och vad vi känner. Detta ger möjlighet att uppmärksamma varandra och kanske ge en stärkande kram till den som behöver det.

Att tillsammans samtala om våra känslor och mående skapar gemenskap och trygghet. Vi människor stärks mentalt av att berätta för någon vi känner förtroende för. Även att lyssna på andra och dela erfarenheter stärker känslan av att “vi har varandra”.


Bachelor / Industrial Design