Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Lina Wilckens

Lounge chair un{common}


Lounge chair un{common} and its designer


Detail of lounge chair un{common}


Patient workshops


un{common}

Chairs are shaped after our bodies while also affecting our bodies’ posture. They can even position us in a social hierarchy. The gynaecology chair was developed during the 19th century, modern medicine’s heyday. This was even a time where women started to claim greater social and political rights and a strong need to biologically legitimise men’s control over women arose.
The gynaecology chair’s structural design has hardly been changed since then. It is a central symbol for the examination and can for patients be associated with feelings like exposure or giving up the right to your own body.
un{common} is a lounge chair that breaks norms in medical equipment. The organic shell offers integrity and allows for a relaxed examination. The wide armrests let women take up a more dominant stance within the room. And without restraining stirrups they can take power over the situation and their bodies.
un{common} has been developed together with those who traditionally were not allowed to participate in the development of objects that were used on their bodies: women.

un{common}

Stolar förhåller sig på ett intimt sätt till våra kroppar och de kan även fungera som markörer i ett socialt maktspektrum. Gynekologstolen utvecklades under 1800-talet, den moderna medicinens glansdagar. Det var även en tid där kvinnor började begära större sociala och politiska rättigheter och det uppkom ett stort behov att biologiskt legitimisera kvinnans underordning under mannen. Sedan dess har gynstolens strukturella utformning knappt förändrats. Den är en central symbol för den gynekologiska undersökningen och kan för patienter förknippas med känslor som utsatthet eller att ge upp bestämmelserätten över den egna kroppen. Loungestolen un{common} bryter normer i sjukvårdsprodukter. Det organiska skalet erbjuder integritet och möjliggör en avslappnad undersökning. De breda armstöden låter kvinnan ta plats i rummet. Och utan fixerande benstöd kan hon ta makt över situationen och sin kropp. un{common} har utvecklats gemensamt med de som historiskt inte fick vara delaktiga i framtagningen av objekt som användes på deras kroppar: kvinnor.


Bachelor / Industrial Design