Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Nadia Zabihi

Concrete Canvas roll 5 mm


Wrapping weaved concrete


Exploring shapes


Watering bench


Outdoor table and bench


Concrete exploration

A meeting between textile crafts and Concrete Canvas.

In my project, I take a close look at concrete and examine existing developments of the material.
I have chosen to focus on a material called Concrete Canvas. It is a flexible concrete impregnated fabric which hardens after watering and becomes a thin, durable water proof and fire-resistant layer of concrete.

In other words, it’s concrete on a roll.

Today, Concrete Canvas is mainly used in the construction industry and my task is to make use of the material’s versatility and apply it in a new context.

I have chosen to show my findings in a series of objects where I use textile crafts in outdoor furniture.

The project has been carried out in collaboration with Infra Management.

Concrete exploration

Ett möte mellan textilt hantverk och Concrete Canvas.

I mitt projekt fördjupar jag mig i betong och undersöker befintliga utvecklingar av materialet.
Jag har valt att fokusera på ett material som heter Concrete Canvas. Det är ett flexibelt betong-impregnerat tyg som härdar efter vattning och blir till ett tunt, hållbart, vatten- och brandtåligt betonglager.

Med andra ord, det är betong på rulle.

I dag används Concrete Canvas i huvudsak inom byggindustrin och min uppgift är att ta till vara på materialets mångsidighet och reflektera kring nya kontexter.

Mitt undersökande har jag valt att belysa i en serie av objekt där jag använder mig av textilt hantverk i utemöbler.

Projektet har genomförts i samarbete med Infra Management.


Bachelor / Industrial Design