Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

BachelorAbout Textiles

In the Bachelor’s programme in Textiles, the students work through the practice of the craft in order to both acquire knowledge and generate new knowledge. They broaden their theoretical and practical textile knowledge and choose different paths for specialisation and to further expand their skills. Through their practice, the students pose questions, investigate and make assertions. They examine and re-examine the position they are working from and the various contexts they work within. They investigate what crafts are to them and how they should communicate this.

In their degree projects, the students use their materials and craft techniques to tell the story of experiences in order to investigate taste, gender, identity, norms, technology and state of mind so as to make these tangible for us and themselves.

After three years’ hard work, the bachelor’s students show through their work that they are capable of making relevant choices and that they have acquired the knowledge, insight and skills that are needed to keep working within the field, either as a professional or as a student in a master’s programme. We look forward to following their future careers and wish them the best of luck with everything!

Ulrika Mårtensson
Patrik Söderstam
Pia Sandström

På kandidatprogrammet Textil arbetar studenterna genom konsthantverkets görande för att både erövra kunskap och producera ny kunskap. De fördjupar sina teoretiska och praktiska textila kunskaper och väljer olika vägar för specialisering och ytterligare fördjupning. Genom sin praktik ställer studenterna frågor, undersöker och gör påståenden. De prövar och omprövar den position de verkar utifrån och de olika kontexter de verkar inom. De undersöker vad konsthantverk är för dem och hur de ska kommunicera detta.

I sina examensarbeten använder sig studenterna av de textila materialen och hantverksteknikerna för att berätta om upplevelser och för att undersöka smak, genus, identitet, normer, teknologi och sinnestillstånd för att göra dessa begripliga för oss och sig själva.

Efter tre års hårt arbete, visar årets kandidatstudenter genom sina arbeten att de förmår göra relevanta val och att de erövrat de kunskaper, insikter och färdigheter som krävs för en fortsatt praktik inom området som yrkesverksam eller som student på en masterutbildning. Vi ser fram emot att få följa deras fortsatta karriärer och önskar dem lycka till med allt framöver!

Ulrika Mårtensson
Patrik Söderstam
Pia Sandström