Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Linea Matei

Textil skulptur/Textile sculpture


Textil tryck – skjorta /Textile silk screen print – Shirt


Textil skulptur hand/Textile sculpture hand


Bok med 229 anonyma uttlanden av män där de besvarar frågan “vad förlorar du på att vara man/uppfostras till man?” / Book with 229 anonymous statements by men answering the question “What do you lose by being a man/being brought up as a man?”


Lyssna/Listen


Nice Guys

If you consider yourself a good person, a good human being, a good man, you still have to take action, not just take a stand. It’s your responsibility to do something.
I want you to feel singled out without taking offence.

I want to direct mainstream media’s spotlight from the victims to the perpetrators. Men. Singled out by statistics: Men oppress others and each other.

Everyone loses in today’s patriarchal society, but if men lost more than they gained, they would already have revolted.

You, as a man, are in a position of power, and you maintain the system as soon as you don’t actively work to change it. You, as men, need to take action, since your role in this system is the most destructive one.

Schyssta Killar

Jag vill att du ska ta åt dig men inte illa vid dig. Om du själv anser dig vara en bra person, en bra människa, en bra man så måste du göra något och inte enbart ta avstånd.

Jag vill rikta om mainstream-medias strålkastare från den som blir utsatt till de som utsätter. Män. Statistiskt utpekade: män utsätter andra och varandra.

Alla förlorar på patriarkatet men om män förlorade mer än de vann hade de redan gjort revolution.

Du som man har en maktposition och du upprätthåller systemet så fort du inte aktivt motarbetar det. Det är ni män som måste göra något eftersom det är er roll i samhället som är den mest destruktiva.


Bachelor / Textiles