Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Emma Nilsson

Pattern ”Lilla Gumman”.


Pattern ”Synvilla”.


Pattern” Var e vargen?”.


Pattern ”Ögonkontakt”.


Pattern ”Färger på natten”.


WHAT ABOUT ME!?

“I find it interesting to work with textile patterns for a change. And it’s hard. Just as hard as painting a picture, in its own way. I constantly run into problems that are new to me: How does the pattern work when repeated in a report? What effect does the fabric’s fall and creasing have? What does it look like in motion? All of this is fascinating to me. This opens up artistic questions that I never had a clue about before.”*

How can contemporary pattern designers develop and challenge their own field when the market seems to be obsessed with the patterns of the past and when ornamental knowledge is not taken seriously?

Inspired by Klara Kristalova and Mari Rantanen, I have created a pattern collection containing discomfort, movement and humour, taking the pattern and the product seriously. AMEH JAG DÅ!? Is a pattern collection and a small cry for help.

*Olle Bonniér, interview in Bryggmästaren, December 1954.

AMEH JAG DÅ!?

”Jag tycker det är intressant att som omväxling jobba med textilmönster. Och det är svårt, på sitt sätt lika svårt som att måla en tavla. Jag stöter ideligen på problem, som är nya för mig: Hur verkar mönstret när det upprepas i rapporter? Vilken inverkan har tygets fall och veckbildningen? Hur tar det sig ut i rörelse? Allt det där fascinerar mig. Här öppnar sig ju en konstnärlig problematik, om vilken jag inte haft en aning.”*

Hur ska samtidens mönsterformgivare kunna utveckla och utmana sitt eget fält när marknaden tycks vara besatt av dåtidens mönster och när ornamental kunskap inte tas på allvar?

Med inspiration från Klara Kristalova och Mari Rantanen har jag skapat en mönsterkollektion med obehag, rörelse och humor där jag tar mönstret och metervaran på allvar. AMEH JAG DÅ!? Är en mönsterkollektion och ett litet rop på hjälp.

*Olle Bonniér, intervju i Bryggmästaren, december 1954.


Bachelor / Textiles