Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Elin Stampe

Vad händer i sfären? / What occurs in the sphere? (Photo: Liam Warton)


Skingrat ljus, flyktig blick / Scattered light, momentary glance (Photo: Liam Warton)


Vad händer i sfären? / What occurs in the sphere? (Photo: Liam Warton)


Ögonblicksbilder

What is choreography? Is the body affected by space or is space affected by the body?

Ögonblicksbilder discusses the interactive and choreographic relationship between the body and spatial object. Pauses and space create rhythm and movement. In Japanese architecture, the room is argued as being incarnate. Therefore, being in the room while experiencing it with all senses, instead of understanding the room through the central perspective, is important. Interaction is crucial and the subjective experience creates the room. Body and space are in relation, dependent on one another to exist.

I’m observing the eye.
The round shape in white appears oval beneath the covering eyelid.
The eyeball has a gel-like character
With the volume of an inflated balloon.

Sections within the eye define the room.
Impressions are transported like timelines
Between external and internal.
The light is filtered
Through a carbon black pupil.
In the intersection, the picture is reversed
And pushed back.

Ögonblicksbilder

Vad innebär det att koreografera? Påverkas kroppen av rummet eller rummet av kroppen?

Ögonblicksbilder behandlar den interaktiva och koreografiska relationen mellan kropp och rumsligt objekt. Paus och tomrum skapar rytm och rörelse. I japansk rumsuppfattning pratar man om personifiering av rum, att istället för att se rummet ur ett centralperspektiv vara rummet och uppleva det med alla sinnen. Den mänskliga, interaktiva aspekten är viktig och den subjektiva upplevelsen av omgivningen bildar rummet. Kropp och rum är i samspel, beroende av varandra för att existera.

Jag tittar på ögat
Det har en rund form i vitt som ser oval ut under det skyddande ögonlocket
Ögongloben har en geléliknande karaktär
Med volym som en uppblåst ballong

Ögats sektioner hjälper till att berätta om rummet
Synintrycken transporteras som tidslinjer
mellan yttre och inre
Likt en bländares rörlighet filtreras ljuset
genom en nattsvart pupill
I skärningspunkten vänds bilden
och slungas tillbaka


Bachelor / Textiles