Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Julia Westerberg
Sweden, b. 1992
+46735376525


Gal Pals in Print

Even if the equation doesn’t add up, our lives consist of more Tuesdays than Saturdays. The everyday dominates our existence and plays a big part in how we define ourselves. Despite its mundane associations, the everyday is perhaps a space where we can really breathe. The familiar allows us to feel safe and at rest.

I long to see more stories about the everyday existence of lesbians, as I think that’s where most of our lives play out.

My work is based in a desire to have more opportunities to see myself reflected in my surroundings. This was followed by wanting to create images and ended in a hope to give the possibilities I want for myself to someone else.

With the help of my textile notes, I am making my contribution to the collection of stories with lesbian main characters where homosexuality is not the theme.

Gal Pals in Print

Även om ekvationen inte går ihop så består våra liv av fler tisdagar än lördagar. Vardagen dominerar vår tillvaro och har en stor roll i definierandet av oss själva. Trots att dess efterklang kan låta trist är det kanske i vardagen vi andas ut. I det igenkännbara blir vi trygga och kan vila.

Jag längtar efter mer vardag i berättandet om lesbiska eftersom jag tror att det är där så mycket av våra liv finns.

Mitt arbete grundar sig i en önskan om en större möjlighet att kunna spegla sig själv i sin omgivning. Det fortsatte med lusten att skapa bilder och det slutar med hoppet om att ge den möjlighet jag själv vill ha till någon annan.

Med hjälp av mina textila teckningar lägger jag ett strå till stacken av berättelser med lesbiska som huvudrollsinnehavare utan homosexualitet som tema.


Bachelor / Textiles