Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Rolf Rufus Butcherqueen Backman Ossandón
Sweden, b. 1986
+46765809743

Phot: Tatto artist Andréas Thyselius


BROWN SUGAR

In this project I examine my experiences of “living in-between” through performance, textile costumes, spaces and installation.
I will put on an ongoing performance each day, from the opening day to the closing of the exhibition. The performances will also be broadcast online.

BROWNSUGAR

Genom det här projektet utforskar jag mina erfarenheter av att leva i ett mellanförskap genom performance, textila kostymer, rum och installation.
Jag kommer att göra ett on going performance varje dag, från och med öppningen till sista dagen av utställningen, som även kommer att sändas live på internet.


Bachelor / Textiles