Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anna Sollevi

Screen print on textile, glazed with silicone


Screen print on textile, glazed with silicone


Screen print on textile


Screen print on textileC R A F T R E A L I T Y

Handicraft vs Digital technology

A mash-up with the aim to unify and expand.

A research of the possibilities that appear when I allow textile craft to get affected by and to interact with digital manipulation and aesthetics.

C R A F T R E A L I T Y

Konsthantverk vs. Digital teknik

En mashup med syfte att förena och utveckla.

Ett utforskande av möjligheterna som uppstår när jag låter textilt hantverk påverkas och mötas av digital manipulering och estetik.


Bachelor / Textiles