Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Hanna Westerling
Sweden, b. 1991
+46702279978


Virtual/Wearable Reality

In the last couple of years, it has become almost mandatory to use social media and within it create a profile that will reflect yourself. What you choose to post and how you choose to do it, will reflect your personality. My thoughts, about how we today produce ourselves in social media and how it is linked to the way we produce ourselves in the physical world, have been with me for a long time. When the dating app Tinder came out a few years ago, it became increasingly apparent. Therefore, I have made that particular application the basis for this project.

Tinder is an application where you can text with another and later decide whether to meet IRL or not. On your profile, you can view up to six images and a short text. For me, the most interesting thing has always been to see how people choose to upload their photos; what they represent is secondary. Through research I have done, I seem not alone in thinking that way. When I have met people IRL through the application, it strikes me how often they don´t match my picture of them.

I have chosen to use fashion as a means of communication because we always have used clothes to strengthen our personalities. The body is our clearest identity marker and to work with that in this project feels important. An outfit is for me a bodily collage which superficially shows who we are/ want to be. Through digital logos and collage techniques, I have taken elements from the virtual world into the physical and placed them on human bodies.

Skenbar/Bärbar Verklighet

De senaste åren har det nästan blivit obligatoriskt att använda sig av sociala medier och att via dem skapa sig en profil som ska spegla en själv. Oavsett vad du väljer att lägga upp eller hur aktiv du är kommer det att spegla din personlighet. Mina tankar kring hur vi idag framställer oss själva på sociala medier och hur det är kopplat till hur vi framställer oss i den fysiska världen har länge varit med mig. När dating-applikationen Tinder kom för några år sedan så blev det allt tydligare. Därför har jag lagt just den applikationen som grund för detta projekt.

Tinder är en applikation där det går ut på att chatta med varandra för att senare bestämma om man vill träffas IRL eller inte. På din profil kan du visa max sex stycken bilder samt en kortare text. För mig har det alltid varit mest intressant att se hur folk väljer att lägga upp sina bilder, vad de föreställer är sekundärt. Genom de undersökningar jag gjort verkar jag inte vara ensam om det. När jag har träffat personer genom appen i verkligheten slår det mig hur ofta människor inte stämmer överens med min bild av dem.

Jag har valt att använda mig av mode som kommunikationsmedel då vi genom alla tider klätt oss för att förstärka våra personligheter. Kroppen är vår tydligaste identitetsmarkör och att utgå ifrån den i det här projektet känns viktigt. En outfit är för mig ett kroppsligt kollage som ytligt berättar vilka vi är/vill vara. Genom digitala logotyper och kollage som teknik har jag tagit ut element från den virtuella världen in i den fysiska och placerat de på människokroppar.


Bachelor / Textiles