Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Kyung-Jin Cho


swing jam

This project originated from my experience of an earthquake in September 2016 in Seoul, South Korea. It was an opportunity to re-think my disconnected relationship to nature. The sense of aliveness in nature and the correlation between humans and nature has been taken over by nature objectification. As opposed to this, I designed a situation where humans are emotionally intertwined with nature in a sound space generated by nature. Through my installation, I’d like to awaken the importance of individual and emotional experience that is the core of being in an ecosystem and is an accessible dialogue between nature and human.

swing jam

Det här projektet har sitt ursprung i min upplevelse av en jordbävning i september 2016 i Seoul, Sydkorea. Det var en möjlighet att ompröva mitt frånkopplade förhållande till naturen. Den levande känslan i naturen och korrelationen mellan människa och natur har ersatts med en objektifiering av naturen. Som en motsats till detta har jag designat en situation där människan är känslomässigt sammanflätad med naturen i ett sunt rum skapat av naturen. Genom min installation vill jag uppmärksamma vikten av den personliga och känslomässiga upplevelse som är själva hjärtat i att vara en del av ett ekosystem och som en del av en tillgänglig dialog mellan natur och människa.


Master / Individual Study Plan in Design