Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Elin Abbevik
Sweden, b. 1981

Imagine through nostalgia.


If I let my thoughts spontaneously walk around what happens if they get lost?


What is real?


Repetitive porcelain casting. Gives the thoughts time to wander.


First I saw nothing, but after a while I started to see everything.


MIND WANDER

I sit with a cup of coffee and look at the trees outside. My thoughts take small steps and begin to wander along an uncharted road. They only get to the first intersection before I’m suddenly pulled out into the physical world, pulled back into society. My thoughts remain at the intersection. I put on my jacket and continue with my day.

If a society is driven by efficiency and results, how do you measure thoughts that have no goal? If your own thoughts are drowning in a constant overflow of information, do you ever question how this affects your daydreams, or what it does with your autonomy and integrity? Imagination is important, we need it to explore who we are, our memories and ideas. Despite this, we rarely talk about actively prioritizing to imagine, or how we, as individuals, are affected if we do not have time to daydream without direction.

This project is about how to nurture and create more space for imagination in our lives.

MIND WANDER

Jag sätter mig med en kopp kaffe och ser på träden utanför. Tankarna tar små steg och börjar vandra längst en oskriven väg. De hinner bara till första korsningen innan jag plötsligt dras bort, ut i den fysiska världen. Ut i samhället. I korsningen står mina tankar kvar. Jag sätter på mig jackan och fortsätter dagen.

Om ett samhälle drivs av effektivitet och resultat, hur mäter man då tankar som inte har något mål? Om dina egna tankar drunknar i ett konstant informationsöverflöd, ifrågasätter du någonsin hur det styr dina dagdrömmar eller vad det gör med din autonomi och din integritet? Fantasi är viktigt, vi behöver den för att utforska vem vi är, våra minnen och idéer. Trots detta talar vi sällan om att aktivt prioritera att fantisera, eller hur vi som individer påverkas om vi inte har tid att planlöst dagdrömma.

Det här projektet handlar om hur vi kan vårda och skapa mer utrymme för fantasi i våra liv.

 


Master / Individual Study Plan in Design