Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Elin Engström
Sweden, b. 1986
+46 0703678129


Fashruption Machine

An average Swede purchase 13 kilo but also throw away 8 kilo textile per year. Under the influence of exponential growth, how will these numbers grow over the years and how will it affect the emotional life of the consumer?

Fashruption is a combination of fashion and disruption. A concept that aims to discuss how fashion is used and produced. Fashion – adornment to position the self in the social, that thrives on expiration. And disruption – that possibly can release space for a renegotiation on the ways we create identities and consume fashion.

Installation 1 and 2 – Embodied questions
The Waste Jacket, the textile waste of one person per year in Sweden.
The Exponential Wardrobe, the expansion of purchases of one person per year in Sweden, given a continuation of 3% (2016) growth per year.

Installation 3 – Material towards a renegotiation
The Love and Break-up Booth, express your emotions!

Fashruption Machine

En genomsnittssvensk köper 13 kilo men slänger också 8 kilo textil per år. Med exponentiell tillväxt i åtanke, hur kommer dessa siffror att växa under åren och framför allt – hur kommer det att påverka konsumentens känsloliv?

Fashruption är en kombination av orden Fashion (mode) och Disruption (störning). Ett begrepp som diskuterar hur mode används och produceras. Mode – som frodas genom´utgångsdatum och klär jaget för att positionera sig i det sociala. Och störning – som kan skapa plats för omförhandling av villkoren för hur vi konsumerar och skapar identiteter med mode.

Installation 1 och 2 – Frågor i form
The Waste Jacket, mängden textil som en svensk slänger per år.
The Exponential Wardrobe, expansionen av mängden klädköp en svensk gör per år, under förutsättning att tillväxten fortsätter att vara 3% per år.

Installation 3 – Material mot en omförhandling
The Love and Break-up Booth, uttryck dina känslor!


Master / Individual Study Plan in Design