Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Lara Benevides
Brazil, b. 1989
+46735070617

Havsbitar’s food system


Beyond the surface – Bringing attention to what we eat and its origin

Nowadays, endless processed fish products found in the supermarket are made of ingredients from all over the world. We as consumers often have little or no knowledge about its origin. Meanwhile, the production of those products can be responsible for the high exploitation of the marine resources.

This project deals with the pressure that the world’s fish stocks are suffering because of overfishing. How could an everyday fish product be like if it would be more resilient? And how could design communicate the resilience aspects of the product through the aesthetics?

Bortom ytan – uppmärksamhet i vad vi äter och dess ursprung

Processade fiskprodukter i våra affärer består idag ofta av ingredienser från andra delar av jorden. Som konsumenter har vi ofta lite eller ingen kunskap om deras ursprung. Samtidigt kan tillverkningen av dessa produkter orsaka exploatering av marina resurser.

Detta projekt utforskar trycket på världens fiskbestånd orsakat av överfiske. Hur skulle en vardaglig fiskprodukt vara ifall den skulle produceras mer hållbart? Och hur skulle design kunna kommunicera hållbara aspekter av produkten genom estetik?


Master / Individual Study Plan in Design