Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Yu-Fen Wang
Taiwan, b. 1992
0046722708475Playing Nine to Five

Ways of exploring our present relations with objects through playfulness.

Playing Nine to Five is a project that aims to raise awareness of the presence of objects in everyday situations. We often surround ourselves with objects. Some of them we touch and use everyday, and some of them we barely notice until they stop working. But are we always aware of our relations with them, or have we slightly taken them for granted?

In this project, I looked into our unconscious behaviour with objects, such as habits or recurring actions. I used office space as a canvas to discuss and challenge our daily norms, where objects exist mainly as tools. The purpose of this project is to tweak the way we interact with objects and explore our relations with objects through playfulness and curiosity.

Leka Nio Till Fem

Sätt att utforska vår rådande relation till objekt genom lek.

Leka Nio till Fem är ett projekt som vill synliggöra föremål i vår vardag. Vi omger oss ofta med föremål. Vissa av dem rör vi vid och använder varje dag, medan andra knappt märks av förrän de slutar fungera. Men är vi alltid medvetna om vår relation till dem, eller tar vi dem lite för givet?

I mitt examensarbete undersöker jag vårt undermedvetna beteende gentemot föremål, såsom vanor eller beteendemönster. Jag använder kontorsutrymmet som en tavelduk, och utmanar våra vardagsnormer där föremål främst existerar som verktyg. Målet med projektet är att ändra hur vi interagerar med föremål och utforska vår relation till föremålen genom lekfullhet och nyfikenhet.


Master / Individual Study Plan in Design