Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

BachelorAbout Ceramics & Glass

Testimonies are given via a material language. The starting point of the students’ work is often personal experiences, which are transformed into physical matter and thus become important to everyone. Assertions, reflections, exchanges of knowledge and solutions to functional and artistic needs are represented, contributing to an understanding of our common societal body. The shift from an industrial society to what we could call a knowledge society is a fact. The conditions for production and creation are closely connected with our material culture and describe the economic, social, political and ecological prerequisites of the time we live in. We see how the students’ artistic work, which relies on craftsmanship and an understanding of ceramics and glass, is much needed and will contribute to the formation of our shared future world.

Åsa Jungnelius, Senior Lecturer
Gustaf Nordenskiöld, Guest Lecturer

Genom ett materiellt språk görs utsagor. Utgångspunkten för studenternas arbeten är ofta personliga erfarenheter, som transformeras till faktisk fysisk materia och på så sätt görs angeläget för alla. Påståenden, reflektioner, kunskapsutbyten och lösningar på funktionella och konstnärliga behov gestaltas och bidrar till en förståelse av vår gemensamma samhällskropp. Skiftet från industrisamhälle till vad vi kanske kan kalla ett kunskapssamhälle är ett faktum. Villkoren för produktion och skapande är tätt sammankopplade med vår materiella kultur och beskriver de ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska förutsättningarna för den tid som vi lever i. Vi ser hur studenternas konstnärliga arbeten, som vilar på ett hantverkskunnande och en förståelse för materialen keramik och glas, behövs och kommer att bidra till att forma vår framtida gemensamma värld.

Åsa Jungnelius, lektor
Gustaf Nordenskiöld, gästlärare