Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Hanna Lauberg


"There is a crack in everything. That's how the light gets in"

I work with the portrayal of the human mind and emotions in animal form. The subtle body language of the figures, together with parts of poetic song lyrics, express deeper and hidden sentiments within the human psyche.

"There is a crack in everything. That's how the light gets in"

Jag arbetar med att porträttera det mänskliga psyket i skepnad av djur. Det subtila kroppspråket hos varelserna, tillsammans med delar av poetiska låttexter, uttrycker djupare och dolda sinnesstämningar inom det mänskliga psyket.


Bachelor / Ceramics & Glass