Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Mari Sjövall Anari
Sweden, b. 1990
+46730516618

Flesh pt 1


Flesh pt 1


Flesh pt 1


Making Flesh

It is about a body in never-ending transformation. The body that comes to life in the situation. A hybrid constituted of what is personal, communal, problematic, desirable. Flesh and blood defined by gaze, value, representation, but constantly searching for possibilities in being. It is about deconstructed womanhood in relationship to masculinity disguised as neutral grounds on which this body will never set foot.

Making Flesh

Det handlar om en kropp i konstant transformation. En kropp som blir till i varje sammanhang. En hybrid av det personliga och det gemensamma, det problematiska och det önskvärda. Kött och blod definierat av blickar, värde, betydelse – ständigt sökande efter tillvarons möjlighet. Det handlar om den dekonstruerade kvinnan och relationen till maskulinitet presenterad som neutral mark, marker där den här kroppen aldrig kommer få sätta sin fot.


Bachelor / Ceramics & Glass