Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Kristin Larsson

Entity


Entity


Entity


The Hybrids

I have been investigating the possibilities of the material pewter, through my craftsmanship as a glassblower. I’ve been trying to find new methods and expressions in my work by adding another material to my practice and questioning my own tradition as a glassblower and my perception of glass. Inspired by post-humanist theories on materialism, I have, through an experimental approach, developed a method of combining the two materials into objects or Hybrids.

Hybriderna

Jag har undersökt möjligheterna att utforska materialet tenn genom mitt konsthantverkande som glasblåsare. Jag har försökt att hitta nya metoder och uttryck i mitt skapande genom att lägga till ett nytt material och ifrågasätta min egen hantverkstradition som glasblåsare och mina uppfattningar om glas. Inspirerad av posthumanistiska teorier har jag genom ett experimentellt förhållningssätt utvecklat en metod där jag kombinerar de två materialen i objekt eller Hybrider.


Bachelor / Ceramics & Glass