Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Camille Polsk

Mother Earth

My focus is on growing/planting and creating the desire to do so. During my work, I have used the red clay called terracotta (terracotta: terra, earth, clay; and cotta: burnt, fr. terre cuite), due to the aesthetic recognition factor and that it is often associated with the flower pot. Inspired by the terracotta flower pot, I have made my contemporary interpretation and integrated the planter with pedestal.

Moder Jord

Mitt fokus ligger på odling och att väcka odlingslust. Under mitt arbete har jag använt mig utav den röda lerarten kallad Terracotta (Terracotta: terra, jord, lera och cotta, brända, Fr. Terre suite) på grund av den estetiskt igenkännande faktorn och att den idag ofta förknippas med odlingskärlet. Inspirerad av blomkrukan har jag gjort min samtida tolkning och integrerat kruka med piedestal.


Bachelor / Ceramics & Glass