Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Alvina JakobssonUnDress

Can you live, where you are expected to live? Where are you expected to live? How are you expected to live? Can you live there? Who would you like to be? Who are you?

I am interested in our standard living rooms. We could call them living spaces. Rooms that so clearly say: act like this in this room! All rooms, both personal and impersonal rooms, carry expectations – some rooms more than others.

I am a sculptor.
I shape, collect and portray objects.

My art deals with our surrounding social environment; how you are affected by it and how you affect it. It is about being and about carrying memories.

Words such as repetition and movement are what I look for when I build and create my forms. I have found a repetitive pattern method when I work, which means that I drape my ceramic objects in different structures.

KläOm

Kan du leva där du förväntas leva? Var förväntas du leva? Hur förväntas du leva? Förväntas du leva? Vem kan leva där? Vem vill du vara? Vem är du?

Jag intresserar mig för standardiserade rum. Vi kan kalla dem Livsrum. Rum som så tydligt säger: Lev såhär i det här rummet! Personliga och opersonliga rum, som gemensamt har tydliga schablonbilder över sig. Kanske bär alla rum och platser på förväntningar, vissa mer än andra?

Jag är skulptör.
Jag formar, samlar och gestaltar objekt.

Mitt konstnärskap handlar om socialt omgivande miljöer: hur du påverkas och påverkar dem. Det handlar om det som präglat och präglar. Det handlar om att vara och om att bära minnen.

Ord som upprepning och rörelse är det jag letar efter när jag bygger och skapar mina former.


Bachelor / Ceramics & Glass