Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Vincent Vikander
Sweden, b. 1991
+46760924586Send All Dogs to Heaven

The simple act of moving information from one place to another today constitutes a significant cultural act in and of itself. I think it’s fair to say that most of us spend hours each day shifting content into different containers. Some of us call this making art.

In 1969, the conceptual artist Douglas Huebler wrote: ‘The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.’ I’ve come to embrace Huebler’s ideas, though it might be retooled as: ‘The world is full of pictures, more or less interesting; I do not wish to add any more.’ It seems an appropriate response to a new condition of consuming pictures today: faced with an unprecedented amount of available pictures, the problem is not needing to create more of it; instead, we must learn to negotiate the vast quantity that exists.

Send all dogs to heaven

Den enkla handlingen att flytta information från en plats till en annan utgör idag en betydande kulturell gärning i sig. Jag vågar nog påstå att de flesta av oss tillbringar flera timmar varje dag med att flytta innehåll mellan olika behållare. Några av oss kallar detta för att göra konst.

1969 skrev konceptkonstnären Douglas Huebler: “Världen är full av föremål, mer eller mindre intressanta, jag vill inte lägga till fler.” Jag har omfamnat Hueblers idéer, men här det kan skrivas om som: “Världen är full av bilder, mer eller mindre intressanta; jag vill inte lägga till fler.” Det verkar vara ett rimligt svar på de nya villkor för att konsumera bilder idag: inför en aldrig tidigare skådad mängd tillgängliga bilder, behövs nödvändigtvis inte skapandet av fler; istället måste vi lära oss att förhandla kring den enorma mängd som finns.


Bachelor / Fine Art