Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Linn Dahlgren Hansson
Sweden, b. 1992
+46733660295


SHORT CIRCUIT

“[a condition] without which it could not be”, or “but for…” or “without which [there is] nothing.”

SHORT CIRCUIT

“[ett villkor] utan vilket icke är; en sak är möjlig”, eller “bortsett från…” eller “utan vilket [det inte] finns.


Bachelor / Fine Art