Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Michael Cedlind


A Movie

Moving images are being produced and watched. Video clips gather in piles. Their perspective is not truer, but helps to create a depth of field for each point of reality. They respond in a language one already knows. Once in a while, there is a story.

A Movie

Rörliga bilder produceras och konsumeras. Videoklipp staplas på varandra. Deras perspektiv är inte sannare, men hjälper till att skapa ett skärpedjup för varje punkt i verkligheten. De svarar oss på ett språk vi redan kan. Då och då finns det en historia.


Bachelor / Fine Art