Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Johanna Sjölin



One of Everything

Cow
Spongebob Squarepants
Leftovers
Universe
Delays
Xylocain
Drive
Bow
Leftovers
The Crocodile in the Desert
Laying Eight = 0*

* Written because I don’t know how to make the ‘forever’ sign on this computer and I anyhow don’t think that’s an option due to design requirements

En av Allting

Kossa
Svampbob Fyrkant
Rester
Rymden
Förseningar
Xylocain
Drift
Stråke
Rester
Krokodilen i Öknen
Liggande Åtta = 0*

* Textat eftersom jag vet inte hur jag gör tecknet för “evigheten” på den här datorn och jag tror i alla fall inte att det är en möjlighet på grund av designbegränsningar


Bachelor / Fine Art