Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

AnnaLeena Prykäri

Skammens kropp (52 shades of shame)


Skammens kropp (52 shades of shame)


And we never happened


And we never happened


Skammens kropp (52 shades of shame)


*

In her practice AnnaLeena Prykäri references stigma, taboos and shame, as well as the complexity of diagnostics, the control of chaos and a personal archive – 365 days, 52 weeks of the year.

*

I sitt arbete refererar AnnaLeena Prykäri till såväl stigma, tabun och skam som komplexiteten i diagnostik, kontroll över kaos och ett personligt arkiv – 365 dagar, 52 veckor om året.


Bachelor / Fine Art