Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Andreas Kauppi
Obehagsbehaget

“Abjection is done to the part of ourselves that we exclude: the mother.
We must abject the maternal, the object which has created us, in order to construct an identity.”

Julia Kristeva

Obehagsbehaget

”Abjektion riktas mot del av oss som vi vill exkludera: modern.
Vi måste förkasta det moderliga, objektet som skapat oss, för att skapa en identitet.”

Julia Kristeva


Bachelor / Fine Art