Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Theodor Ander

Gigi 2017


rubber dub 2017


ache or itch 2017


At Tension

There is a warmth in creating, a safe space where made-up stoned ideas can come alive. I collect things. Put them together. I love it and I am serious about it.

“At Tension”, is a project that evolved from nothing with the potential to burst at any time. There is always an ache or an itch, something getting in the way of work. Make it up as you go along. Trust in that result.

At Tension

Det finns en värme i skapandet – ett tryggt rum där påhittade, stenade idéer kan få liv. Jag samlar på saker. Lägger ihop dem. Jag älskar det och jag tar det på allvar.

”At Tension” är ett projekt som vuxit fram ur ingenting och som riskerar att spricka när som helst. Det finns alltid en värk eller ett kliande, något som kommer emellan och i vägen för arbete. Hitta på det efterhand. Lita på resultatet.


Bachelor / Ädellab