Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Dalia Omer Persson
Russia, b. 1985
We want to be able to distinguish ourselves among others

To be human is to have an identity.
To express one’s identity is a basic human need.

We consume identities in a desire to identify ourselves.
I talk about identities in the plural rather than in the singular, because there are more than just one. Identity stands for both an individual’s self-definition, and the description and categorisation of a person: two contradicting aspects of one matter. We are marked and identified at birth, then spend our lives constantly trying to re-identify ourselves.

Vi vill sticka ut mot en bakgrund av anonymitet

Att kommunicera sin identitet är ett grundläggande mänskligt beteende.

Vi konsumerar identiteter i en strävan att identifiera oss själva. Jag talar om identiteter i plural snarare än i singular, eftersom vi besitter mer än en. Identitet står för både individens självdefiniering och en deskriptiv kategorisering av den samme. Två motstridiga aspekter av en och samma fråga.  Vi blir märkta och identifierade redan vid födseln och spenderar sedan resten av våra liv med att ständigt omidentifiera oss själva.


Bachelor / Ädellab