Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Olof Marsja
Sweden, b. 1986
+46725720820

Ben och fot/ Foot and leg


Bland horn, stål och gummi/ Amongst horn, steel and rubber


Utan titel/ Untitled


Vila/ Rest


Utan titel/ Untitled


Bodyshop

Head north. Then west until the end of the road. Walk. Forty kilometres.

There you’ll find some cottages and in one of them four aunts. Talking about life, now and in times before. Sometimes going outdoors. Fixing the firewood. Watching the mountain peaks. Spotting eagles. Thinking of the animals. Is there enough food? How many predators are there? Will the winter be good? Preparing, repairing nets, counting the hooks.

One of them said to me “Show ‘em what we’re made of up here”

I grabbed a piece of wood. Started to chop, carve, whittle, draw, sort, sew, weld, glue, paint, hustle, blow, turn, eat, run, converse, engrave, saw, look, trick, bed, think, pour, quarrel, party, hammer, gouge, clean, nest, e-mail.

Plastic, silicon, birch bur, stainless, reindeer horn, wood, glass, Acrystal, aluminium, steel, fabric, leather.

Kroppverkstad

Först norrut. Sen väst. Där slutar bilvägen. Nu får du gå. Fyra mil.

Där finns en stuga bland andra stugor. Det står några torvkåtor. De flesta håller på att förfalla. I stugan sitter fyra tanter. De berättar historier om livet nu och då. Ibland går de ut. Ordnar vedklabbarna. Städar. Tittar på topparna. Ser en örn. Tänker på hur de har det. Finns det nog med mat. Hur många är rovdjuren. Kommer vintern bli bra. Lagar nät. Inventerar dragen. Bara de får leva, springa fritt.

En av dem sa åt mig att visa vad vi går för här uppe.

Jag tog en pinne jag släpat hem. Började hugga, karva, rista, rita, hälla, dunka, stapla, stanna, skriva, tänka, svetsa, bocka, dra, gravera, limma, såga, sy, ringa, måla, krångla, hamra, putsa, mejla, se, blåsa, svarva, äta, festa, springa, samtala, luta, ställa, feja, laga, leja, lura, bunkra, släpa, böja.

Björkvril, plast, stål, silikon, renhorn, aluminium, masur, trä, glas, acrystal, rostfritt, tyg, skinn.


Bachelor / Ädellab