Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sofia Sipsa
Greece, b. 1988


So fresh and so clean

Production through consumption. One became two and two became thousands.
Thousands of bars of soap, bodies, experiences, became one.

I investigate the experience of performativity through the material soap, to analyse tensions between psychological and socio-political power structures. I have concentrated on the pure and ephemeral character of the material that touches us in our most intimate moments.

So fresh and so clean

Produktion genom konsumtion. En blev två, och två blev tusentals.
Tusentals tvålar, kroppar, erfarenheter. Blev en.

Jag undersöker performativitet genom materialet tvål för att analysera spänningarna mellan psykologiska och sociopolitiska maktstrukturer. Jag har koncentrerat mig på materialets rena och ephemerala karaktär som berör oss under våra mest intima stunder.


Bachelor / Ädellab