Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Emelie Liljebäck

In Between – 107 hours of waiting (Photo: Viktor Nilsson)


In Between – 107 hours of waiting, detail (Photo: Viktor Nilsson)


In Between – 437 hours of waiting (Photo: Viktor Nilsson)


In Between – 437 hours of waiting, detail (Photo: Viktor Nilsson)


In Between – 173 hours of waiting (Photo: Viktor Nilsson)


In Between

Waiting is not visible, but you can feel it. It cannot be touched but it can touch you. You can feel it in your body, all the way from your head and down to your toes. Waiting is impossible to lock down; it is fluent and floating between us. Waiting exists between you and me, creating a room.
That room is an in between filled with time that you can go in and out of.

In in this in-between she is waiting, and has been waiting. Waiting for change, in the shadow of someone.

To those who have been waiting before me. Without your waiting, this would not be possible.

Mellan Rum

Väntan syns inte, kan inte tas på, men den känns. Känns i kroppen, från huvudet ända ner till tårna. Väntan går inte att låsa in, den är flytande och svävar mellan oss. Den finns mellan dig och mig, skapar ett rum. Rummet som skapas är ett mellanrum av tid, som du kan gå in i och ut ur.

I detta mellanrum väntar hon och här har hon väntat. Väntat på förändring, i skuggan av någon.

Till alla de som väntat före mig. Utan er väntan hade inte möjligheten funnits.


Bachelor / Ädellab