Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anna-Lea Öquist
Sweden, b. 1987
0046730763515


Just in case

I see a place in which I feel safe, in the form of a kaleidoscope with different angles and facets, mirroring how I view life. It distorts and beautifies the world, at the same time as it controls it, much like a religion can distort and beautify reality. The project becomes an investigation of my own faith and beliefs in the form of an incantation. I see my incantation as a transparent integument, which is protecting the Self, but at the same time allowing the outside world to seep in and interact with that which is within.

I fall att

Jag ser en plats som jag känner mig trygg i, i form av ett kalejdoskop med olika vinklar och fasetter, likt hur jag ser på livet. Det förvränger och förskönar världen, samtidigt som det kontrollerar, på samma sätt som en religion kan förvränga och försköna verkligheten. Projektet blir ett undersökande av min tro i form av en besvärjelse. Jag ser min besvärjelse som ett transparant hölje som skyddar jaget, men på samma gång låter världen utanför sippra in och interagera med det inre.


Bachelor / Ädellab