Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Annika Pettersson

Gif showing a five step development of 3d scan.


First 3d-scan of the original.


Second 3d-scan of the first 3d-print.


Third 3d-scan of the second 3d-print.


Fourth 3d-scan of the third 3d-print.


Glitch in the Copy

Glitch in the Copy investigates the effects of copying and glitches in relation to jewellery. A year-long exploration into copying, repetition, malfunctions and digitalisation through the process of creating, copying, and reproducing specific jewellery pieces. When an object is copied, it acquires ‘noise’ or generational distortion. Glitch in the Copy takes its inspiration from a fascination with this distortion.

I have focused on two main creative points:
1. Research through physical production and experimentation.
2. Historical research into the tradition of copying, digital reproduction and glitches.
Culture and history have a great deal to do with how a copy is seen or experienced. By pairing a historical focus with a creative physical routine, my goal has been to understand the concept of copy and glitches in a robust and interesting format.

Glitch in the copy

Glitch in the copy undersöker effekterna av reproducering och malfunktioner i relation till smycken. Det är en årslång undersökning av kopian, reproduktioner, förvridningar och digitalisering genom processen av att skapa, kopiera och reproducera specifika smycken. När ett objekt kopieras, anskaffar det ett “brus” eller generations distorsion. Glitch in the copy tar sin inspiration från en fascination av denna snedvridning.

Jag har fokuserat på två kreativa punkter:
1. Forskning genom fysisk produktion och experimenten.
2. Historisk forskning av traditionen av kopiering, digital reproduktion och glitcher. Kulturens historia har en hel del att göra med hur en kopia har setts eller uppfattats. Genom att para ihop en historisk inriktning med en kreativ fysisk praktik, har mitt mål varit att förstå begreppet kopiera och glitch ur en robust och intressant synvinkel.


Research Lab CRAFT!