Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sofia Björkman


Comments

– Can you swim with it?
I wondered why one should swim with artworks, but replied:
– It’s possible to swim with it. It resists water.
– If it’s made of corn-starch, can you put it in the compost then?
I wondered why someone would put artworks in the compost, but said:
– Yes, when you’re done with it, you can put it in the compost.

I investigate how comments on jewellery can be used as material in artistic practice and influence the communication between artists, artworks and audience. Wearable jewellery can easily be moved from one context to another. Mobility and flexibility broadens a piece’s potential to impact and cause various reactions. It is totally logical for an artist to make in order to find explanations; and the explanations in themselves, don´t need to be obvious or even totally understandable.

Kommentarer

– Kan man simma med den?
Jag undrade varför man ska simma med konstverk, men svarade:
– Det är möjligt att simma med den. Den tål vatten.
– Om den är gjord av majsstärkelse, kan man lägga den i komposten?
Jag undrade varför man ska lägga konstverk i komposten, men sa:
– Ja, när du är färdig med den, kan du lägga den i komposten.

Jag undersöker hur kommentarer på smycken kan användas som material i konstnärlig praktik och påverka kommunikationen mellan konstnär, konstverk och publik. Bärbara smycken kan lätt flyttas från ett sammanhang till ett annat. Rörlighet och flexibilitet breddar ett verks potential att påverka och skapa olika reaktioner. Det som är helt logiskt för en konstnär att göra för att hitta förklaringar och förklaringarna i sig själva, behöver inte vara självklara eller ens helt förståeliga.


Research Lab CRAFT!