Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Marie O’Connor
United Kingdom, b. 1977
0046(0)735901135

Findings 01


Tales From a Shirt, and Other Stories

Using Canadian textile scholar Dorothy K. Burnham’s book Cut My Cote (1973) as a point of departure, my research has been in investigating traditional early garments’ construction and evolution. From shapes cut from animal skin, to puzzles responding to limitations of fabric production and economy of cloth, I’m interested in how these artefacts inspire and act as a source of knowledge, a form of storytelling and an origin themselves in the creation of new models from that which we may now feel familiar.
Considering clothing as diagram, dialogue, map or memory, using various methods of dissection – visually, physically and theoretically– has led me to re-imagine both commonly held understandings of clothing itself as well as notions of body and wearer.

Tales From a Shirt, and Other Stories

Med utgångspunkt i den kanadensiska textilvetaren Dorothy K Burnhams bok Cut My Cote (1973) har jag i min forskning fokuserat på att undersöka traditionella, tidiga plaggs uppbyggnad och utveckling. Från former som skurits i djurhudar till pussel motsvarande begränsningar i tygproduktion och ekonomisk användning av tyget har jag intresserat mig för hur dessa artefakter inspirerar och fungerar som en kunskapskälla, en typ av historieberättande och ett ursprung till skapandet av nya modeller som vi nu är bekanta med.
Genom att se på kläder som diagram, dialoger, kartor eller minnen och med hjälp av olika dissekeringsmetoder – visuella, fysiska och teoretiska – har jag omvärderat vanliga föreställningar kring plaggen i sig och kring kroppen och den som bär plagget.


Research Lab CRAFT!